"/>
صفحه اول نسخه موبایل RSS 2.0
در صورت بروز مشکل در هنگام دانلود، فایل مورد نظر را از طریق ایمیل درخواست نمایید

ارائه همکلاس خوبم خانم عجمی با عنوان "ویژگی های خدمات بهداشتی توانبخشی"


" ویژگی های خدمات بهداشتی توانبخشی "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: چهارشنبه 5 اسفند 1388. ساعت: 10:35 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم جعفری با عنوان "اقتصاد خرد و کلان"

  

" اقتصاد خرد و کلان "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: دوشنبه 26 بهمن 1388. ساعت: 12:24 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم شریفی با عنوان "مدیریت منابع مالی"


" مدیریت منابع مالی "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: سه‌شنبه 29 دی 1388. ساعت: 12:20 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم قمری با عنوان "بهره وری نیروی انسانی"


" بهره وری نیروی انسانی "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: پنج‌شنبه 28 آبان 1388. ساعت: 10:07 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم، خانم احمدی با عنوان "مفهوم توسعه انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی"


" مفهوم توسعه انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: جمعه 8 آبان 1388. ساعت: 10:09 ق.ظ

ارائه خودم با عنوان "جدول تحلیل SWOT" در درس مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک که ترم پیش با دکتر حسینی و دکتر زارع داشتیم.


" جدول تحلیل SWOT "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: شنبه 17 مرداد 1388. ساعت: 11:06 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم زمانپور با عنوان "تفاوت برنامه ریزی عادی و استراتژیک"


" تفاوت برنامه ریزی عادی و استراتژیک "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: شنبه 20 تیر 1388. ساعت: 10:15 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم عجمی با عنوان "ساختار و نقش های گروه"


" ساختار و نقش های گروه "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: سه‌شنبه 9 تیر 1388. ساعت: 09:42 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم شریفی با عنوان "تفاوت تیم و گروه، ضرورت کار تیمی"


" تفاوت تیم و گروه، ضرورت کار تیمی "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: دوشنبه 1 تیر 1388. ساعت: 09:54 ق.ظ

ارائه خودم با عنوان "ارتباطات گروهی" در درس پویایی گروه و کار تیمی که ترم پیش با آقای دکتر حسینی داشتیم.


" ارتباطات گروهی "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: شنبه 30 خرداد 1388. ساعت: 09:25 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم قمری با عنوان "انتقاد در گروه"


" انتقاد در گروه "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: پنج‌شنبه 14 خرداد 1388. ساعت: 10:12 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم آقای اسدی با عنوان "انگیزش در تیم و گروه"


" انگیزش در تیم و گروه "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: جمعه 1 خرداد 1388. ساعت: 11:19 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم آقای اسدی با عنوان "تدوین دورنما و رسالت در مدیریت استراتژیک"


" تدوین دورنما و رسالت در مدیریت استراتژیک "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: جمعه 18 اردیبهشت 1388. ساعت: 10:06 ب.ظ

ارائه همکلاس خوبم آقای اسدی با عنوان "معرفی سازمان بهزیستی کشور"


" معرفی سازمان بهزیستی کشور "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: شنبه 12 اردیبهشت 1388. ساعت: 02:01 ب.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم جعفری با عنوان "مدیریت استراتژیک"


" مدیریت استراتژیک "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1388. ساعت: 12:54 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم شریفی با عنوان "ضرورت تدوین برنامه استراتژیک"


" ضرورت تدوین برنامه استراتژیک "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: جمعه 4 اردیبهشت 1388. ساعت: 12:14 ق.ظ

ارائه همکلاس خوبم خانم احمدی با عنوان "مدیریت استراتژیک"


" مدیریت استراتژیک "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: سه‌شنبه 25 فروردین 1388. ساعت: 01:49 ب.ظ

ترم گذشته سر کلاس دکتر چابک یه ارائه با موضوع "مدیریت تعارض" داشتم که با استقبال دوستان مواجه شد


" مدیریت تعارض "

به روایت: وحید راشدی.
تاریخ: یکشنبه 22 دی 1387. ساعت: 03:54 ب.ظ

 
مدیریت توانبخشی، پلی برای رسیدن
وحید راشدی